Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych

Zgłoszenie prac geodezyjnych
Zgłoszenie prac geodezyjnych
Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych