Archiwum

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne D20202052
Rozporządzenie w sprawie EGiB D20190393
Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów D20180908Lj
Obwieszczenie w sprawie opłat za udostępnianie materiałów M20200905