Geodezyjne

Archiwum

Scalenie gruntów

Geodezja i kartografia

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne D20211990
Rozporządzenie w sprawie standardów... D20211304
Rozporządzenie w sprawie standardów... D20201429
Rozporządzenie w sprawie EGiB D20211390
Rozporządzenie w sprawie EGiB D20211781
Rozporządzenie w sprawie BDOT i MZ D20211385
Obwieszczenie w sprawie opłat za udostępnianie materiałów M20210964